top of page

Vision, Strategi og Værdigrundlag for Fredericia Golf Club

 

Vision:

 

Fredericia Golf Club skal drive en økonomisk forsvarlig golfklub i gode og hyggelige rammer, hvor medlemmerne kan udvikle og nyde deres sportslige og sociale engagement inden for golfsporten.

 

Strategi:

 

FGC og tilhørende faciliteter skal drives og udvikles inden for økonomisk forsvarlige rammer af ansatte samt ved medlemmers frivillige indsats. For alle væsentlige områder i FGC udarbejdes strategier og mål for arbejdet for og i FGC. Strategier og mål skal støtte op om FGC's overordnede vision.

 

Klubbens værdigrundlag:

Klik her for at læse klubbens værdigrundlang (Pdf fil)

Privatlivspolitik:

 

I forbindelse med persondataforordningen 2018 har Fredericia Golf Club udarbejdet en privatlivspolitik. 

 

Klik her for at åbne klubbens privatlivspolitik

bottom of page