top of page

Baneservice og kontrol

Baneservice i Fredericia Golf Club
 

Tjek-ind og betaling på vores baner foregår primært ved selvbetjening. Derfor kører vi regelmæssigt Baneservice, som har følgende opgaver
 

•    at sikre at alle spillere er spilleberettigede og har gyldigt DGU kort el.lign.,
•    at alle spillere har betalt korrekt,
•    at sikre overholdelse af vores etikette- og baneregler på golfbanen, og 
•    at servicere medlemmer og greenfee-gæster.


Baneservice køres af frivillige medlemmer af klubben. Anvisninger fra baneservice skal ubetinget følges og enhver spiller skal oplyse navn, medlemsnummer og hjemmeklub på forespørgsel fra Baneservice. 


Baneservice kan bl.a. opkræve evt. manglende betaling, flette spillere igennem, og bortvise personer fra banen.


Etikette- og baneregler mm. i Fredericia Golf Club som kontrolleres:
 
•    At regler for tidsbestilling og bekræftelse overholdes. 
•    At spillere på anlægget har betalt.
•    At alle spillere har en pitchfork på sig.
•    Ret ALTID nedslagsmærker op på green – tag gerne et ekstra mærke med.
•    Pas på hulkanterne – Undgå at stå ”oveni” hullet!
•    Læg turfs på plads.
•    Riv bunkers efter dig.
•    Hold trolleys væk fra teestederne.
•    Hold trolleys væk fra forgreens.
•    Kør altid på stierne.
•    Undgå prøvesving på teestederne.
•    Enhver spiller medbringer og anvender sit eget udstyr.
•    Det er ikke tilladt at spille 5-bolde, eller det der er værre.
•    Baneforløbet skal overholdes.
•    Hold banen ren – benyt de opstillede skraldespande til alt affald.
•    Undgå råben og larmende adfærd på golfbanerne.
•    Golfspillets øvrige etiketteregler overholdes – se dem i ”Golfreglerne”.
•    Hold en pæn og anstændig "Dress-code" på banen.
•    Softspikes skal benyttes.
•    Vis hensyn til vores greenkeepere.
 
Tips for hurtigere spil
 

Vi opfordrer til at spillere går ud i 4-bolde, når der er stort pres på banen. 

Alle skal være klar over, at en runde tager længere tid i de belastede perioder, og at en hurtig runde i en 2-bold ikke er mulig på en travl lørdag. 


Hvis alle tager hensyn, holder et godt tempo og derudover overholder etikette- og golfregler, så vil spillet glide meget bedre, når der er mange på banen.


Hvis alle efterlever følgende ”Tips for hurtigere spil”, tror vi på, at problemer med for langsomt spil kan minimeres.


•    Spil i 4-bolde, når der er mange på banen. Dette gælder især i weekenden og i ugeturneringer i KIK.
•    Vær klar til dit slag, når det er din tur og undgå for mange prøvesving.
•    Hold altid kontakt til holdet foran.
•    Brug par-3 hullerne til gennemvinkning af en hurtigere bold. Gå af green og lad holdet bagved slå  mod green. Lad holdet bagfra putte ud og komme først til næste teested.
•    Husk altid en provisorisk bold hvis du er i tvivl om, bolden kan findes.

Det er et kendt fænomen, at travle golfdage af og til alligevel medfører, at en runde afvikles i en uensartet rytme og tidsmæssigt trækker ud. Der er flere årsager hertil, hvoraf de vigtigste er

•    Nogle få spillere nødigt tillader en bagfra kommende bold at gå igennem,
   når der er problemer med at følge med bolden foran.
•    Banens kapacitet udnyttes ikke og rytmen bliver ujævn, når boldene har uens sammensætning.
•    Starter fremskyndes i forhold til tidsbestillingen. Derved kan der opstå mulighed for, at en bold der ikke fremgår af tidsbestillingen, kan smutte ind. Dette fører til kødannelse senere på runden. 
•    4-bolde deler sig senere på runden op i 2 2-bolde.
•    Der starter bolde på hul 10, som ikke kun spiller hul 10 - 18.
 

Det er et indsatsområde for Baneservicen, at rette op på disse problemer. Baneservicen skal derfor i disse situationer vise spillerne til rette.
 

Retningslinjer ved manglende betaling af greenfee:


Det er heldigvis sjældent, at vi oplever problemet med manglende betaling for greenfee. Vi har ingen viden om hvor stort problemet er, men vi vil i alle tilfælde gribe ind over for synderen.


Situation: Baneservicen opdager, at gæster spiller på banen uden at have betalt greenfee.
 
Baneservicen kontakter spilleren/spillerne på banen for at få en forklaring på deres tilstedeværelse. Hvis Baneservicen skønner, at der er tale om et bevidst forsøg på at spille gratis, bortvises spilleren/spillerne omgående. Baneservicen sikrer at anlægget forlades hurtigst muligt. Spillerne har ingen mulighed for at tilbyde betaling af greenfee og dermed gøre skaden god igen. Bortvisningen træder i kraft omgående. 


Baneservicen rapporterer efterfølgende med mail til klubmanageren om episoden, herunder navne og medlemsnumre på de implicerede personer og eventuelle vidner.
 

bottom of page