Udvalg i Fredericia Golf Club

Begynderudvalg:
 

Ejnar Skovrup (formand)

Leon Kingston

Søren Eske Christensen

Karen Berg Sørensen
Lisbeth Karlsen
Anne-Marie Kingston

Palle Gjerløv
Steen Borring Sørensen

Niels Kobborg

Kontakt:

Ejnar@skovrup7000.dk

Tlf. 26 72 95 08

Baneudvalg:
 

Søren Eske Christensen (Formand)

Niels Hage 

Egon Nielsen 

Arne Kringelum

Maj-Britt Nielsen

Martin Asger Sørensen

Kontakt:

soreneske9@msn.com

Tlf. 20 58 17 34

Sponsorudvalg:

Mogens G. Andersen

Jan Svanborg

Paw Laursen

Lars Jensen

Erik Madsen
Martin Libak

Carsten Nygaard Lund

Kontakt:

ml@fredericiagolfclub.dk

Juniorudvalg:
 

Anders Jakobsen (formand)

Carsten Nygaard Lund

Nina Lund

Tina Bork

Bent Stenmann Jensen

Kontakt:

anders.jakobsen@itelligence.dk

Tlf. 25 43 88 00

Eliteudvalg:
 

Jan Frej Pedersen

Martin Libak

Jeppe Nissen (5. division)

Anders Jakobsen (Kval.)

Frits Thorhauge

Niels Hage (veteran 1. div. )

Kontakt:

ml@fredericiagolfclub.dk

Tlf. 75 92 30 33

Klubhusudvalg:
 

Erik Ipsen (formand)

Martin Libak

Martin Asger Sørensen

Ole Stephansen

Leon Kingston

 

Med hjælp fra alle klubbens gode tirsdagsdrenge

Kontakt:

e.p.ipsen@gmail.com

Tlf. 40 73 73 35

Regel og Hcp. udvalg:
 

Per Sørensen (formand)

Heidi Engelbrecht
Steen Borring 

Bent Stenmann Jensen

Kontakt:

ps@soerensen.mail.dk

Tlf. 20 32 45 37

Turneringsudvalg:
 

Kim Laursen (formand)

Poul Dauer

Jens Valentin

Martin Libak

Kontakt:

kim.hedegaard.laursen@gmail.com 

Tlf. 30 26 81 08

Rekrutterings og fastholdelses udvalg (RFU)
 

Martin Libak

Gert Reinholdt

Søren Eske Christensen

Ejnar Skovrup

Ivan Warming

Palle Gjerlev

Leon Kingston

Solveig Madsen

Thorni Mortensen

Kontakt:

ml@fredericiagolfclub.dk

Klubudvalg:

Ellen Nielsen (formand)

Martin Libak

Repræsentanter fra de enkelte klubber i klubben

Kontakt:

emtnielsen@gmail.com

Banen lige nu:

Der spilles på vinterbane. Grundet meget våde baneforhold må der kun spilles med bærebag. Banen er lukket for buggy kørsel.

Følg os i klubben her:

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Find os her:

Stenhøjvej 57,

7000 Fredericia