top of page


Frivillig i FGC

Som mange andre sports foreninger, har vi også i Fredericia Golf Club et godt netværk af frivillige, der løfter mange af de praktiske opgaver i vores golf klub. Hvis du kan se dig selv i noget af det frivillige arbejde, er du altid velkommen til at tage fat i sekretariatet eller en af de ansvarlige for området. 

Som med al anden frivillighed, deltager man i det omfang man har tid og overskud til det. 

Nuværende grupper:
 

 • Tirsdagsdrengene (Bent Stenmann)

  • Tirsdage

  • Opgaverne er rigtig mange lige fra at slå græs, bygge buggy carport og MEGET andet. 
    

 • Torsdagspigerne (Ellen Nielsen)

  • 2-3 torsdage pr. år. hvor man arbejder sammen to og to​

  • Rengøring af klubbens indendørs område
    

 • Begynderudvalget (Ejnar Skovrup)

  • Mandage​

  • Man intoducerer nye golfere til golf spillet og hjælper dem igennem begynderforløbet fra start til clearing. 
    

 • Kvinder og Golf (Rikke Friis)

  • Der er et begynderforløb over 8 uger med udvalgte datoer​

  • Et begynderforløb særligt tilrettelagt for kvinder, og hvor det sociale er prioriteret højt.
    

 • Juniorudvalget (Bent Stenmann)

  • Hver tirsdag og hver torsdag samt 1 fredag i måneden​

  • Man hjælpe børn imellem 6-13 år med at kommer igennem begynderforløbet
    

 • Golftræning for +36 hcp (Gert Reinholdt)

  • ca. 8 søndage i trirstummet 13.30-15.30​

  • Hjælpetræner til nye golfere der ligger i handicap 36-54
    

 • Rengøring i indoor centeret (Martin Libak)

  • Man indgår i en turnusplan, hvor man har en uge af gangen​
    

 • Turneringsledelse (Martin Libak)

  • Der afholdes ca. 6-8 årlige klu​bturneringer
    

 • Vedligeholdelse af bunkers (Martin Libak)

  • 1 hold til for9 og 1 hold til bag9. ​

  • ca. hver 2-3. uge tjekker man bunker for ukrudt. 
    

 • Baneservice (Jørn Kjær-Nielsen)

  • Man indgår i en turnusplan, hvor man har 1 uge af gangen. ​

  • Man sikrer at alle spillere på banen har spillerettighed, har fået bekræftet tider og overholder banens regler mm. 
    

 • Banearbejdsdag (Martin Libak / Rune Gundtoft)

  • Datoer annonceres på nyhedsmail og der er tilmelding i GolfBox​

  • Forfaldent arbejde på banen for f.eks. forskønnelse af stier, efterfylde dræn render, samle bolde i buskads rundt om range og andre tinge.
    

 • Golfens dag (Martin Libak)

  • Åbent hus arrangement en søndag i april. Dato udmeldes fra DGU​ og tilmelding sker i GolfBox

  • Man hjælper til som guide for folk, der kommer til arrangementet og som er nysgerrige på hvad golf er for noget. 
    

 • Skoleholdet / feriesjov (Bent Stenmann)

  • Ad hoc opgaver, når der kommer forespørgsler fra skoleklasser.

  • Feriesjov er 4 fredage i juli og august måned, hvor skolebørn kan komme ud og prøve at spille golf. 
    

 • Kroniker golf (Ejnar Skovrup /Günther Johansen)

  • Tirsdage kl. 9-ca. 11.30​ fra maj til oktober

  • I samarbejde med Samklang og Ældresagen tilbydes ikke-golfere at komme ud og spille golf, og nyde socialt samvær med andre, der ligeledes har en kronisk diagnose. 
    

 • Idræt i dagtimerne (Rigmor og Flemming Toft)

  • Tirsdage i juni + august måned​

  • Ikke-golfere præsenteres for golf på par3 banen
    

 • Service team (Rikke Friis)

  • Etableres fra sæson 2024​

  • Velkomst hold til greenfee gæster og hotel grupper til travle weekender i perioden maj til september. 
    

 • ​Vicevært på Driving Range (Niels Stampe)
  • Etableres fra sæson 2024​

bottom of page