Lokalregler for Fredericia Golf Club

 

 

Banemarkeringer:

      Hvide markeringer:                            Out of bounds

      Røde/gule markeringer:                     Strafområder

      Blå markeringer:                                 Areal under reparation

      Grøn top på pælen:                             Område med spilleforbud.

 

      Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

Alle afstandsmarkeringer og skilte på banen er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra der er lempelse                uden straf efter Regel 16.1. (F-18).

 

Veje/stier:

Alle veje og stier er kunstigt overfladebelagte og ikke-flytbare forhindringer, med lempelse uden straf efter Regel 16.1 (F-17).

 

16. hul – out of bounds grænse:

Den banenære kant af asfaltstien mellem Stenhøjvej og Vester Ringvej langs 16. hul

markerer Out of bounds. (A-1.2)

 

5. hul – intern out of bounds grænse:

Out of bounds grænsemarkeringerne mellem 5. og 6. hul, er kun gældende ved spil af 5. hul. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer. (A-4).

 

12. og 13. hul – provisorisk bold for en bold i strafområde:

Ved spil af enten 12. eller 13. hul, og hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på 12. eller 13. hul, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid;

 

  1. ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den

       er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

  1. findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprinde-

       lige bold, eller med den provisoriske bold. (B-3).

     

Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds – E-5:

”Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i starterhuset) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller skønnes mistet. ”fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder”.

Klik her for at læse mere lokalregel E-5

 

(Husk altid at læse turneringsbetingelserne inden start om E-5 reglen er gældende. Der kan forekomme turneringer såsom Danmarksturneringen og Regionsgolf hvor E-5 reglen ikke er gældende)

     

      Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.  

 

”Godkendt af DGU april 2019”.

Reglerne kan hentes ved at klikke på billedet

Banen lige nu:

Der spilles på vinterbane. Der spilles med oplæg på vintermåtte. Der kan ikke spilles HCP tællende runder. Trolleys uden elmotor må fortsat benyttes på banen. 

Banen er LUKKET for kørsel med buggy samt LUKKET for kørsel med monobuggys og Eltrolleys.

Følg os i klubben her:

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Find os her:

Stenhøjvej 57,

7000 Fredericia