Lokalregler for Fredericia Golf Club

 

 

Banemarkeringer:

      Hvide markeringer:                            Out of bounds

      Røde/gule markeringer:                     Strafområder

      Blå markeringer:                                 Areal under reparation

      Grøn top på pælen:                             Område med spilleforbud.

 

      Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 

Alle afstandsmarkeringer og skilte på banen er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra der er lempelse                uden straf efter Regel 16.1. (F-18).

 

Veje/stier:

Alle veje og stier er kunstigt overfladebelagte og ikke-flytbare forhindringer, med lempelse uden straf efter Regel 16.1 (F-17).

 

16. hul – out of bounds grænse:

Den banenære kant af asfaltstien mellem Stenhøjvej og Vester Ringvej langs 16. hul

markerer Out of bounds. (A-1.2)

 

5. hul – intern out of bounds grænse:

Out of bounds grænsemarkeringerne mellem 5. og 6. hul, er kun gældende ved spil af 5. hul. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer. (A-4).

 

12. og 13. hul – provisorisk bold for en bold i strafområde:

Ved spil af enten 12. eller 13. hul, og hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på 12. eller 13. hul, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid;

 

  1. ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den

       er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

  1. findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprinde-

       lige bold, eller med den provisoriske bold. (B-3).

     

Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds – E-5:

”Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i starterhuset) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller skønnes mistet. ”fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder”.

Klik her for at læse mere lokalregel E-5

 

(Husk altid at læse turneringsbetingelserne inden start om E-5 reglen er gældende. Der kan forekomme turneringer såsom Danmarksturneringen og Regionsgolf hvor E-5 reglen ikke er gældende)

     

      Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.  

 

”Godkendt af DGU april 2019”.

Forsiderne_golfreglerne.png

Reglerne kan hentes ved at klikke på billedet