top of page

Lokalregler for Fredericia Golf Club

 

 

Banemarkeringer:
Hvide markeringer:        Out of bounds
Røde/gule markeringer:    Strafområder
Blå markeringer:        Areal under reparation
Grøn top på pælen:        Område med spilleforbud.


Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.


Alle afstandsmarkeringer og skilte på banen er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra der er lempelse    uden straf efter Regel 16.1.


Veje/stier:
Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.


Hul 16 – out of bounds grænse:
Den banenære kant af asfaltstien mellem Stenhøjvej og Vester Ringvej langs 16. hul 
definerer Out of bounds.


Hul 5 – intern out of bounds grænse: 
Out of bounds grænsemarkeringerne mellem hul 5 og 6, er kun gældende ved spil af hul 5. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer.


Hul 12 og 13 – provisorisk bold for en bold i strafområde:
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 12 eller 13, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. 
Når det skal afgøres, om den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3:

•    Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutters søgetid – så kan spilleren vælge at          fortsætte enten med den oprindelige bold, som den ligger eller med den provisoriske bold

•    Hvis den ikke findes inden for 3 minutters søgetid, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som           sikkert, at den er i strafområdet – så bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
   
Straf for overtrædelse af en lokalregel: Den generelle straf.  
   
Droppezone hul 12:
Hvis en bold er i strafområdet på hul 12, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, blev liggende i strafområdet, må spilleren:
•    Spille en bold fra forrige sted efter Regel 17.1d (1), og tilføje ét strafslag eller
•    Droppe den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen til venstre for tee 50, som er markeret med grønne pæle, og tilføje ét strafslag. 
Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
 

Spilleren må ikke tage lempelse efter Reglerne 17.1d (2) eller 17.1d (3).
 

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.
 

Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller bold out of bounds – E-5:
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 (se opslag i starterhuset) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds grænsen eller skønnes mistet. ”Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.

 

Klik her for at læse mere lokalregel E-5
   

(Husk altid at læse turneringsbetingelserne inden start om E-5 reglen er gældende. Der kan forekomme turneringer såsom Danmarksturneringen og Regionsgolf hvor E-5 reglen ikke er gældende)

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.
   
Godkendt af DGU februar 2022.      

Forsiderne_golfreglerne.png

Reglerne kan hentes ved at klikke på billedet

bottom of page