Bestyrelsen

Bestyrelsesformand
Jan Bonfils
Bestyrelsesmedlem
Mogens G. Andersen
Bestyrelsesmedlem
Søren Eske Christensen
Kasserer
Per Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Bjarne Hansen
Bestyrelsesmedlem
Jonas Clement Svendsen
Næstformand
Torben Møller

Suppleanter til bestyrelsen

Erik Ipsen
Niels Christian Hammelev

Kontaktpersoner i bestyrelsen

Bjarne Hansen Baneudvalg 
Torben Møller Personaleansvarlig og juridisk konsulent 
Mogens G. Andersen Sponsorudvalg
Søren Eske Christensen  Begynderudvalg