Hcp. & Regeludvalget

Handicap- og Regeludvalget
Telefon
- Formand Per Sørensen
2032 4537
- Erling Holdersen
7594 3417
- Heidi Engelbrecht9955 7719

Formål

Fredericia Golf Clubs formål med udvalget er, at golfspillet i klubben altid afvikles efter alle gældende regler. Her tænkes på golfregler, etiketteregler, ordensregler og handicapregler. 
 • Udvalget skal igennem information og undervisning højne regelkendskabet i klubben.
 • Udvalget skal sørge for, at markeringerne og skiltningerne på golfbanerne i klubben altid lever op til golfreglerne og er i bedst mulig stand.
 • Udvalget skal medvirke til, at alle spillere der har FGC som hjemmeklub har et korrekt handicap jf. EGA-handicapsystemet. 
 • Udvalget skal hjælpe sekretariatet med alle regel- og handicapspørgsmål. 
 • Udvalget skal organisere banekontrol fra 1. april til 31. oktober.

Opgaver og retningslinier

 • Udvalget skal tilbyde regeluddannelse for klubbens medlemmer. 
 • Udvalget skal besvare regelspørgsmål fra klubbens medlemmer.
 • Udvalget skal foretage sagsbehandling og beslutninger i handicapspørgsmål.
 • Udvalget skal tilse, at alle turneringer afvikles korrekt iflg. reglerne
 • Udvalget skal varetage EDS-ordningen i Fredericia Golf Club.
 • Fastsætte lokale regler og andre regler med hensyn til spille på golfbanerne.
 • Udvalget skal tilse, at klubben, udvalget og spillerne overholder alle regler i og forskrifter i EGA-handicapsystemet.
 • Udvalget skal afstemme regler for ugeturneringer med turneringsudvalget og de klubber-i-klubben, der spiller tællende ugeturneringer.
 • Udvalget skal køre banekontrol på golfbanerne i Fredericia Golf Club og tilse, at klubbens regler om spilleret (Greenfee og medlemskort) overholdes. Derudover kigges der efter overholdelse af almindelig etikette og klubbens øvrige spilleregler.