Eliteudvalgets mission


Eliteudvalget i Fredericia Golf Club ønsker at være

  • Et synligt aktiv for FGC
  • Med til positivt at præge udviklingen i FGC
  • Med til at skab en sund og bæredygtig eliteafdeling, hvor spillernes sportslige interesser bliver varetaget.
 
Eliteudvalgets vision

  • At skabe de bedst mulige rammer og vilkår, såvel sportsligt, menneskeligt som økonomisk – med henblik på at understøtte FGCs eliteafdeling.
 
 
Overordnet strategi for FGC Elite

  • Det er Eliteudvalgets overordnede mål og ambition at have både et dame- og herreelitehold, der er førende inden for dansk golf.
  • Eliteafdelingen skal udvikle, tiltrække og fastholde egne spillere, således at de kan nå højest mulige niveau inden for dansk elitegolf.