Særregler vinterbane

Handicapregler 
De for FGC gældende regler: Administrativ regulering af spillerhandicap foretages ud fra stablefordpoints 1 til 1. Du finder dit handicap på nettet under fanen Vinterhandicap. Der reguleres ikke op.
Du har selv ansvaret for, at dit handicap er korrekt. Forkert handicap medfører diskvalifikation.
Du skal altid aflevere dit scorekort i brevsprækkerne ved turneringslederkontoret. 
Reguleringer bliver opdateret på TS hjemmesiden under fanen Vinterhandicap.
Bestyrelsen i TS har besluttet, at når vi spiller fra vinterteested til vintergreens, skal du udskrive scorekort fra blå tee. Bolden skal i det store hul. Når du er blevet reguleret, skal du ændre antal slag på scorekortet for de huller, du vil spille, inden du går ud. Du skal altid udfylde stablefordpoints - også ved slagspil/slaggolf. "Nærmest hul" måles kun, hvis bolden ligger på green.
 
Du SKAL bruge måtte overalt på banen, bortset fra greens. Hvis måtten efter et slag er nærmere hullet end bolden, må bolden flyttes til måtten uden straffeslag.

Hvis du har en bold, som viser sig at være "out of bounds", behøver du ikke gå tilbage - slå dit næste slag fra stedet, hvor du formoder, bolden gik tabt. 
Scoren tillægges 2 straffeslag.
Du må i vintergolf gerne spille en provisorisk bold selv om du tror, bolden kan være tabt i en hazard. 
 
Vand i bunker er "unormale baneforhold" - regel 25.1.b.II. 
Lempelse: Uden straf må du droppe en bold indenfor 1 køllelængde, men stadig i bunkeren. 
Med 1 straffeslag må du droppe en bold bagud på linien, hvor bolden lå - og flaget. 
Du må gå lige så langt bagud, du vil.
Hvis bunkeren er fyldt med vand, og det er umuligt at placere (droppe) bolden i bunkeren, er det tilladt at droppe bolden uden straf udenfor bunkeren, men ikke nærmere hullet.

Bold fæstet i eget nedslagsmærke er unormale baneforhold - regel 25.2. 
Lempelse: En bold må uden straf droppes så nær stedet som muligt, - dog ikke nærmere hullet.

Disse regler, der i flere tilfælde er brud på de normale golfregler, er gældende for spil på vinterbane hos Torsdagsseniorerne.