Præmier

Når der er mindst 20 deltagere, opdeles turneringen i 2 rækker. 
Opdelingen i A og B sker med lige mange spillere i hver række - ved ulige antal er der flest spillere i B-rækken. 

Præmier - beløbsrammer
I hver præmierække udløses der: 

1 præmie  ved min.   6 deltagere
2 præmier ved min. 10 deltagere
3 præmier ved min. 15 deltagere
4 præmier ved min. 20 deltagere

1. præmie 60 kr.
2. præmie 40 kr.
3. præmie 25 kr
4. præmie 25 kr.

Præmiestørrelsen fastsættes af bestyrelsen. 

Der kan gives præmie ved "nærmest hul" - eller andre, særlige konkurrencer.
 
Præmieuddeling

Præmier uddeles ved turneringer med spisning samt ved vore månedlige frokostturneringer.
Hvis præmietageren ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, udleveres præmien til en stedfortræder.

Spisning

Medlemmerne betaler selv for spisning.


Afbud - udeblivelse

Ved udeblivelse og afbud senere end 3 dage før en tilmeldt turnering eller spisning opkræves et gebyr svarende til de faktiske udgifter.