Kontingent

Du kan blive medlem af K-I-K, Torsdagsseniorerne, i det år, du fylder 55 år, hvis du er medlem af Fredericia Golf Club og godkendt til spil på stor bane. Dog gælder dette IKKE for flex medlemmer. I henhold til FGC's regler kan flex medlemmer kun deltage som gæster.

Kontingent er 150 kr. og turneringsfee er 200 kr. for 2017. Beløbene betales første gang, du spiller eller straks. Kontingent og turneringsfee kan indbetales på 
Registreringsnummer: 3733 
Kontonummer: 3733591625 
eller til kassereren Per Mosegaard. 

Efter 1. juli kan du blive medlem af TS til ½ kontingent = 75 kr. og ½ turneringsfee = 100 kr.

Ved netbankoverførsel: Husk kort meddelelse til kassereren - skriv medlemsnummer og navn. 
 
Gæstespillere: 30  kr. vedlægges scorekortet.