Golgregler & Golfetik

3-1 Golfregler & Golfetik
Vi spiller efter officielle golfregler. Der spilles 18 eller 9 huller efter eget valg. Der spilles normalt fra gul tee, men du må spille fra selvvalgt tee.
Hvis en spiller vælger at spille fra selvvalgt tee, deltager han ikke i "nærmest hul"-konkurrencen. 
3-2 HCP-regulering
Der reguleres for tællende scores ifølge EGA-handicapsystemet. Se opslaget ”Facts om handicap” fra Handicap– og regeludvalget på infotavlen.

3-3 Rigtigt handicap
Det er af største vigtighed, at vore turneringer bliver afviklet på en sportslig og fair måde.
Hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, beder vi Handicap– og Regeludvalget checke en spillers handicap for at vurdere, om der er basis for en skønsmæssig nedregulering jvf. § 13 i EGA-handicapsystemet.

Se afsnittet om ”Rigtigt handicap” på opslaget ”Facts om handicap” på infotavlen. Her står klart anført, hvornår der er basis for en skønsmæssig regulering.