MH regler

 
Mandagsholdet 2016
 
Form: Inge M. Andersen; Kasserer: Inger Andersen, Sekr: Erik Andersen, Best. Medlemmer: Anders  V. Andersen, Anna Ladegaard , Bent Riis Jensen .
 
1)                 Fast Spilletid i sommersæsonen: mandag kl. 07.30 – 09.52 (18 huller skal møde senest kl. 08.00)
                    (9 huller skal møde senest kl. 09.00 og går ud umiddelbart efter 18 huller)
 
2)                Der spilles slaggolf eller Stableford
 
3)                 Kontingent for sommersæsonen: 20 kr. Indskud 10 kr. pr gang
 
4)                 Præmier:     Ved   6 deltagere:   1 præmie á 60- kr.
                                      Ved 10 deltagere:   1 præmie á 60- kr. + 1. præmie á 40- kr.
                                      Ved 15 deltagere:   1 præmie á 60- kr. + 1 præmie á 40- kr. + 1 præmie á 25 kr.
                                      Ved 20+ deltagere:   Deles op i 2-3-4 rækker efter deltagerantal
 
5)                 Ved 20 deltagere eller flere i hhv. 18huller/9huller deles i en A og B række. (Præmie i hver række jf. pkt. 4) 

                    i tilfælde af ulige antal beregnes flest i B-Rækken 
6)                Udlevering af præmie kræver personlig tilstedeværelse. Kan præmien ikke udleveres overføres beløbet til formålet i                   pkt 7
 
7)                Ikke udleverede præmier og overskud bruges i det væsentlige i forbindelse med juleafslutning og andet fælles for holdet
 
8)                 Viinterspil/evt. vinterregler fra ca 1. november – 31. marts mødetid 08.00-08.30 for 18 huller og 08.30-                    09.00 for 9 huller, der spilles Stableford. Der skal bruges måtte på fairway og må bruges over hele banen.          Der laves en administrativ regulering af spillehandicap. Hvis stablefordpoints er bedre end 36 (18 huller) eller 18                  (9 huller), fratrækkes et slag for hvert point.
 
9)                Normalt har vi en eller to årlige udflugter til andre golfbaner
 
10)