Velkommen til damesenior.


Damesenior eller i daglig tale DS er en klub-i-klub for alle kvindelige medlemmer over 50 år, som vil deltage i golfspil og hyggeligt samvær.

Ca en gang om måneden samles vi til spisning og præmieuddeling og 2 gange årligt bliver der planlagt udflugter til andre golfbaner. Datoerne kan ses under turneringer.


Hvordan kommer man i gang med at spille DS golf:


DS slår ud hver tirsdag morgen/formiddag.

Booking af tid og tilmelding til klubturneringen sker via Golfbox. Det er vigtigt, at du gør begge dele.

Der udsendes startliste til alle mandag før turneringen. Starttiden er ikke den samme som den tid, du booker.

18 huller booker- som udgangspunkt - tider mellem kl 08.00 og 09.00. Hvis der er booket helt op, så vælger du bare en efterfølgende tid.
9 huller booker tider mellem kl 09.00 og 9.52

Indmeldelse i DS kan ske på første spilledag eller ved henvendelse til en fra bestyrelsen.

Gæster er altid velkommen til at spille med DS om tirsdagen mod at betale 30 kr. på spille dagen. Husk både tilmelding i golfbox og at booke en starttid.

Kontingent
Kontingent for sæson 2017 er uændret kr. 300,00 og indsættes på klubbens bankkonto (reg.nr. 2440 konto nr. 62 76 66 8186). Husk at påføre medlemsnummer

Vi glæder os til at se jer alle

Ønsker du at vide mere om DS, er du velkommen til at kontakte et medlem fra bestyrelsen.

Venlig hilsen,  
Bestyrelsen i DS