CLUB 28
 
Vedtægter for  Club 28 i Fredericia golf Club.

 
 
1.    Formål              Golfspil under hyggelige og korrekte sportslige former
 
2.    Deltagere          Herremedlemmer af F.G.C. med hcp. indeks  max 28 og er fyldt 50 år
                                 kan anmode om deltagelse.
 
3.    Turnering.        1 ugentlig spilledag, mandag kl. 10.00.  Sæsonen er fra første mandag i
                               april til og med den første mandag i nov.
                               Udenfor sæson spilles vintergolf mandage kl. 10.00
                               Vintergolf er ikke tællende turneringer.
 
4.     Pointberegning.  Ved mandagsturneringen tildeles således: 4-3-2-1  point for dagens 4 bedste  
                                   scores. Herudover får alle deltagende medlemmer 1 point.                                
                                                                      
                                   Der er indlagt 6 runder med puttetælling. De 3 bedste tæller til årets putter.
 
5.     Præmier.          Der vil efter hver turnering blive uddelt præmie til bedste spiller, efter disse regler:
                                4 - 8 deltagere udløser 1 præmie. 9 - 16  2 præmier. Over 16 deltagere udløses 3 præmier.
                                Ved afslutningsturnering på årets sidste spilledag overrækkes præmier  til de 3 spillere,
                                der opsummeret har årets højeste pointtal.
                                Desuden præmie til årets putter. 
 
6.     Kontingent.      Årskontingent er 50,- kr.  Turneringsfee er 350,- kr. for hele sæsonen.
 
7.     Gæster.            Gæster er velkomne og kan spille med mod betaling af 30,- kr. i turneringsfee, og deltager
                                dermed i spilledagens præmierække.      
 
8.     Bestyrelse.        Formand, kasserer, webmaster og sekretær samt 1 revisor vælges af generalforsamlingen for 1 år ad
                                 gangen. Bestyrelsen fordeler arbejdet mellem sig, og fastsætter sæsonens turneringsprogram.
 
9.     Regnskab.         Regnskabsåret er 1. nov. til 31. okt. 
 
10. Generalforsamling.  Den ordinære generalforsamling afholdes første mandag i november måned i forbindelse med
                                       afslutningsturneringen.  Indkaldelse sker med 3 ugers varsel, med opslag på klubbens tavle.

Stiftet d 31 marts 2003.  Henning Nedergaard  -  Bent Elvang  -  Vagner Pedersen