Almindelige turneringsbestemmelser 2016

De almindelige turneringsbestemmelser kan findes via følgende link:

Almindelige turneringsbestemmelser 2016