Torsdagsherrerne er en klub i klubben med både nytænkning og gode traditioner. Nytænkningen kan du bl.a. se ud af turneringsprogrammet.
 
Traditionerne kan du bl.a. læse om i Torsdagsherrernes vedtægter

Efter 4 sæsoner, og en markant medlemstilgang, fik Torsdagsherrerne status som forening ved generalforsamlingen i 1997. Generalforsamlingen vedtog et overordnet regelsæt, der fastlægger bestyrelsens bemyndigelser og forpligtelser.

Derudover indeholder vedtægterne de almindelige paragraffer som bl.a. formål, valgprocedurer og afholdelse afgeneralforsamling.


§ 1 Foreningens navn er TORSDAGSHERRERNE.

§ 2 Foreningens hjemsted er Fredericia Golf Club, Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia.

§ 3 Foreningen er stiftet 1. april 1994

§ 4 Foreningens formål er, at tilbyde medlemmerne et spændende og varieret
      turneringsprogram med sæsonstart primo april og afslutning ultimo oktober.
      Bestyrelsen skal sikre, at afviklingen af foreningens turneringer sker under
      afslappede, hyggelige og sportslige korrekte former.

§ 5 Aktive medlemmer (herrer) af Fredericia Golf Club, der er fyldt 19 og med
      max. handicap 36 kan blive medlem.

§ 6 På generalforsamlingen (årsafslutningen) vælges en bestyrelse, bestående af 4 eller 5
     medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en captain, en kasserer og to eller 3
     adjudanter. Captain er bemyndiget til at foretage beslutninger i forbindelse
     med afviklingen af turneringsprogrammet. Kassereren er bemyndiget til
     at varetage økonomien i forbindelse med Torsdagsherrernes aktiviteter.
  

    Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for to år, således at to er på valg hvert
    år. Bestyrelsesmedlemmer der har siddet to år, er først på valg. Captain
    udskiftes hvert år og der skal gå minimum to år før han kan vælges igen som
    captain.

§ 7 Bestyrelsen er bemyndiget til:
      At fastsætte årets kontingent.
      At udarbejde turneringsprogram.
      At fastlægge turneringsbetingelser (Herunder regler for afvikling af turnering).
      At aftale venskabsturneringer med andre klubber.
      At foretage enhver beslutning i overensstemmelse med vedtægterne.

§ 8 Bestyrelsen forpligter sig til:

     At varetage foreningens interesser i ethvert forhold og sikre at foreningens formålsparagraffer
     overholdes.

     At afholde årlig generalforsamling (årsafslutning) med følgende dagsorden:

     1. Valg af dirigent.

     2. Årsberetning.

     3. Aflæggelse af regnskab for sæsonen.

     4. Indkomne forslag. (Til vedtægterne)

     5. Valg af bestyrelse og en revisor

     6. Eventuelt.

§ 9 Indkaldelse til generalforsamlingen sker via turneringsprogrammet og indkomne
      forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
     (årsafslutningen).

     Foreningen kan kun opløses af generalforsamlingen, hvis mere end 2/3 af de
     fremmødte stemmer herfor.

§ 10 Foreningens eventuelle formue til falder i tilfælde af foreningens opløsning,
      juniorafdelingen i Fredericia Golf Club.

 

Vedtægterne er senest ændret på generalforsamlingen d. 28. oktober 2016