Retningslinier for TH
Inden du slår ud 

Tilmelding til torsdagens turnering sker via golfbox.dk - Du kan læse alle reglerne for tilmelding her. 

Er du ikke tilmeldt dagens turnering er du ikke med i præmierækken, men resultatet tæller med i de gennemgående turneringer.
Derudover skal du huske:
1. Du skal udfylde dit eget scorekort med korrekte oplysninger, skriv tydeligt antal slag/streger. Du kan selvfølgelig også vælge, at udskrive kortet fra standeren indeholdende de fleste af oplysningerne, hvilket vi klart anbefaler. 

2. Skriv tydeligt TH + turneringsform på scorekortet. Husk at bemærke i "Turneringsprogrammet", hvor der er nærmest hul og eventuelle andre tiltag, så som længste drive eller lignende. 

3. Gæster tilmeldes også via golfbox.dk. Gæstefee er 50kr. og man er med i præmierækken

4. Du skal overholde alle regler vedr. "Tidsbestilling" 

Inden du afleverer dit scorekort

1. Du skal altid udregne og sammentælle din stablefordscore - også i en slagspilsturnering ! 

2. Du skal lukke eventuelle huller i bruttoturneringen inden du afleverer kortet !

3. Du skal lukke eventuelle huller i bruttoturneringen tællende til ????? Cup ! 

4. I en slagspilsturnering skal du tydeligt skrive antal puts på scorekortet !

5. Du skal tydeligt med letlæselig skrift, udfylde og underskrive dit scorekort. 

6. Du skal sørge for, at din markør underskriver dit scorekort med tydelig og letlæselig underskrift! 

7. Hvis scorekort ikke er udfyldt korrekt, vil det medføre diskvalifikation. 

8. Hvis du ønsker at lukke huller, så ligger
 Brutto mappen på glasskabet i restauranten, så man kan lukke huller inden kortet afleveres.


Spilletidspunkter

Turneringerne spilles fra 1. tee - primært med start mellem kl. 13.00 og 16.00. Hvis du ikke har mulighed for at slå ud i det tidsrum, er det muligt at spille sin torsdagsturnering, (dog ikke sponsor- og venskabs-turneringer), før dette tidspunkt, dog skal det være på turneringsdagen ! 

Du skal altid have et andet medlem af Torsdagsherrerne som medspiller/markør, for at din score kan være tællende i TH.

Hvis du spiller før normalt tidspunkt lægges scorekortet i bruttomappen.

Det er tilladt at spille på FGC' s bane inden TH-turneringen. Der kan kun spilles en tællende runde til TH-turneringen samme dag.

TH er optaget i FGCs turneringsprogram for at vore turneringer kan være tællende. 

Captain Boye Nielsen er ansvarlig turneringsleder.
 
No return
Spillere der laver en No Return er i 2018 underlagt følgende regler:
 En No Return er når en spiller ikke færdigspiller sin runde. En spiller der er forhindret i at færdigspille pga. sygdom eller anden gyldig grund er fritaget for sanktioner:
En spiller der laver en No Return sanktioneres:

·  Spilleren idømmes en bøde på kr. 100,- til den store TH-fælleskasse
 
Torsdagens præmier
Generelt 
 
Præmieoverrækkelse for turneringen vil blive foretaget umiddelbart efter turneringen. 
 
Turneringen vil blive ringet af senest kl. 20.45. Ved sponsorturneringer kan sponsor være medbestemmende.
 
For at modtage præmie skal du, eller din ”stedfortræder”, være til stede ved præmie overrækkelsen. Er dette ikke tilfældet tilfalder præmien Torsdagsherrerne. 
 
Ved alle sponsorturneringer bliver der arrangeret spisning, som det er obligatorisk at deltage i for at kunne være med i præmierækkerne. 
 
Deltager du ikke i spisningen, men har spillet dagens turnering, tæller resultatet naturligvis med i årets gennemgående turneringer.
 
 
Nettoturnering (Slagspil/Stableford)
 
Der spilles i 2 rækker med lige mange i hver. Ved ulige antal er der flest i A-rækken. 
 
Der er 3 præmier i hver række.
 
Ved lige score afgøres placeringer efter sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste hul og laveste spillehandicap.
 
(Læs om den gennemgående nettoturnering under "Gennemgående turneringer")
 
Nærmest hul
To huller indgår hver torsdag i denne præmiedel.
 
Hullerne er:
8/12 eller 4/15 på skift når vi spiller fra gul eller rød tee
4/12 fra hvid tee 

8/12 fra blå tee
 
Den spiller, der på disse huller er nærmest i første slag modtager en præmie. Der er selvfølgelig en flaske whisky, hvis spilleren efterfølgende laver birdie på hullet. Ellers er præmien en flaske rødvin. Ved sponsor- og venskabsturneringer kan det være anderledes.
 
Bruttopræmie (dagens bedste bruttoscore)
 
I slagspilsturneringer dystes der om dagens bedste bruttoscore i 2 rækker med lige mange i hver. Ved ulige antal er der flest i A-rækken. 
 
Der er 1 præmie i hver række. Lige scores afgøres med højeste handicap som vinder.
 (Læs om den gennemgående bruttoturnering under "Gennemgående turneringer")
 
 
Puttepræmie (dagens bedste putteresultat)
 
I slagspilsturneringer dystes der om dagens bedste putteresultat i 2 rækker med lige mange i hver. Ved ulige antal er der flest i A-rækken.
 
Alle slag på greens tælles og føres af markør på scorekortet ud for slagspilsscoren på det enkelte hul.
Der er 1 præmie i hver række. Lige scores afgøres med højeste hcp som vinder.

(Læs om den gennemgående putteturnering under "
Gennemgående turneringer")’

 
Forårsmester.
Torsdage indtil 1. maj tæller til en samlet vinder. Det er det samlede point for de 4-5 runder der er tællende.
Ved pointlighed er det laveste hcp. der vinder.

 

Oktober Mesisterschaft - 2018
 
Over de 5 torsdage der spilles i oktober (9 hullers stableford turnering hver torsdag) er der en nettorække. I oktober er der kun en samlet præmierække til dagens turnering. Præmie til den bedste over de 5 sidste torsdage.
 
Der er præmie til alle eagles og albatrosser.