Information

Her finder du information om Ladies Sections ugeturneringer samt vores gennemgående turneringer.
Har du spørgsmål så tøv ikke med at tage fat i bestyrelsen eller send en mail til TGFkaWVzU2VjdGlvbkBnbWFpbC5jb20=
 
Tidsbestilling - Tællende ugeturnering - Gennemgående turneringer

Tidsbestilling

Fredericia Golf Club har tidsbestilling. Husk i den forbindelse, at banen er åben for alle. Da vi ikke længere har blokbookning, så vær i god tid med at booke disse tider. I forbindelse med venskabs- og åbne dameturneringer har vi banelukning med flet - typisk fra kl. 15.30 (Gunstart).

Følgende regler er gældende for booking af tid til LS:
 • Tilmeld dig dagens turnering i Golfbox. Hvis du ikke er tilmeldt, er du ikke med i dagens turnering.
 • LS spiller ud tirsdag mellem kl. 11:00 og kl. 12:00 samt mellem kl. 14:00 og kl. 17:00.
 • Book din tid, så tidligt som muligt.
 • Skriv dig på tider, hvor der allerede er booket LS'er - Der skal som hovedregel være min. 2 LS'er pr. flight
 • LS bestyrelsen henstiller til at scorekort afleveres senest kl. 20.30.
Husk altid at følgende regler gælder på dagen:
 • Du skal huske at afhente kvittering for din starttid senest 10 minutter før start - Husk det er en pr. booking og ikke en pr. flight !
 • Du skal være klar på 1. tee senest 5 min. før din starttid, så der er tid til bytning af scorekort mv.
 • Der spilles ud præcis på starttiden - Hverken tidligere eller senere - Uret på starterhuset er gældende.
 • Er en booket spiller ikke mødt til tiden, såskal der spilles uden vedkommende. Tag evt. spillere med, der ikke har booket tid.
 • Husk altid at reglerne for gennemvinking gælder - også for LS'er og selv om der er tidsbestilling!

Tællende ugeturnering

Ladies Section vil i sæsonen afvikle handicaptællende ugeturneringer under Fredericia Golf Club's turneringsudvalg.

LS Bestyrelse er turneringsleder og ansvarlig for overholdelsen af turneringsreglerne, som DGU, Handicap- og Regeludvalget og turneringsudvalget har fastsat.

Turneringsreglerne giver blandt andet ”ikke medlemmer” af Ladies Section, der opfylder handicap-, køns- og aldersbestemmelser, mulighed for at deltage i vores turneringer uden at betale turneringsfee. Vil en gæstespiller deltage i præmierrækkerne, så er der fastsat en betaling på kr. 50,00 pr. turnering. Dette beløb er fastsat af turneringsudvalget i FGC, men tilfalder Ladies Section, der ligeledes leverer præmierne.
Flex-medlemmer kan ikke blive medlem af Ladies Section, men må gerne deltage som gæst ved at betale turneringsfee samt greenfee efter gældende regler for flex-medlemmer.

Kun turneringer afvilket på tirsdage, på hjemmebane og afviklet efter §5 i EGA-handicapsystemet kan være handicaptællende. En spiller kan kun deltage i en handicaptællende ugeturnering pr. kalenderuge.

Gennemgående turneringer

I løbet af sæsonen spiller vi 4 gennemgående turneringer; 
- Nettoturnering (bedste 10 runder)
- Putteturnering (bedste 5 runder)
- Bruttoturnering (lukke huller)
- Hulspilsturnering

Nettoturnering

 • I resultatet indgår point fra alle de tællende turneringer, dog vil de 10 bedste resultater i perioden danne grundlaget for placeringen.
 • Point bliver tildelt som følgende:
     >42 point eller <66 netto giver 10 point
     41-42 point eller 66-67 netto giver 9 point
     39-40 point eller 68-69 netto giver 8 point
     37-38 point eller 70-71 netto giver 7 point
     35-36 point eller 72-73 netto giver 6 point
     33-34 point eller 74-75 netto giver 5 point
     31-32 point eller 76-77 netto giver 4 point
     29-30 point eller 78-79 netto giver 3 point
     27-28 point eller 80-81 netto giver 2 point
     <27 point eller >81 netto giver 1 point
 • Der spilles kun i en række. Ved lige scores afgøres placeringen efter laveste handicap. Der er præmier til de 6 bedste.
 • Bestyrelsen vil løbende beregne turneringspointene
 • Turneringsansvarlig: Charlotte Jørgensen

Putteturnering

 • Alle slagspilsrunder indgår i turneringen.
 • De 5 bedste resultater for en spiller vil være tællende.
 • Der er præmier til de 3 bedste. Ved lige score afgøres placeringen efter højeste handicap.
 • Turneringsansvarlig: Charlotte Jørgensen

Bruttoturnering (lukke huller)

 • Den gennemgående brutto turnering, går ud på at lukke huller. Dvs. når I synes at I har spillet et hul godt nok, så lukker I det. I kan kun lukke et hul en gang.
 • Der spilles 2 rækker, med præmie til de 3 bedste i hver række. Der beregnes 2 lige store rækker opdelt på handicap ved afleveringstidspunkt.
 • Ved lige score, afgøres placeringen efter højeste handicap.
 • I kan lukke huller i alle turneringer inden for LS, på hjemmebane, - også i venskabsturneringer.
 • Alle medlemmer får ved indmeldelsen, udleveret sit eget personlige ark, der skal bruges til registrering af lukkede huller.
 • Arket opbevares i mappen som ligger ved Ladies Sections opslagstavle i bagbygningen.
 • Der kan ikke lukkes huller med tilbagevirkende kraft, hvis du har glemt arket. Du lukker et hul ved at markøren noterer antal slag ud for det valgte hul.
 • Din markør skal udfylde slag, dato og underskrive med kuglepen.
 • Når sidste hul er lukket, udfyldes arket med dato, aktuelt handicap og underskrift.
 • Alle huller skal være lukket, for at deltage i den gennemgående brutto turnering.
 • Diskvalifikation: Mangelfuld udfyldning, - felt der ikke er udfyldt, - score, dato eller markørens underskrift mangler og hvis der rettes på arket, uden medvirkning af en fra bestyrelsen.
 • Turneringsansvarlig: Charlotte Jørgensen

Hulspilsturnering

Turneringen afvikles som en cup turnering, hvor kun vinderne går videre. Du kan tilmelde dig ved indmelde i Ladies Section (Efter tilmelding kan ske). Cuptræet vil blive hængt på tavlen i bagrummet og på hjemmesiden.

 • Det er gratis at deltage.
 • Sidste frist for tilmelding fremgår af årets turneringsplan.
 • Turneringen spilles med ¾ banehandicap, se evt. konverterings - oversigt på opslagstavlen i klubhuset eller bagrummet.
 • Turneringen kan ikke spilles på tirsdage.
 • Resultatet kan ses på opslagstavlen, hvor sidste frist for afvikling også vil være meddelt. Hvis der ikke er fundet en vinder, inden den oplyste tidsfrist, bliver enten spillerne indbyrdes enige om hvem der går videre, ellers trækkes der lod. Hvis der ikke står et navn efter tidsfristen, trækker bestyrelsen lod.
 • Turneringen går fra d. 29. april - 30. september.
 • Der er præmie til de 4 semifinalister. Der spilles om 3. og 4. pladsen.
 • De vigtigste regler for hulspil, kan findes i boksen under opslagstavlen.
 • Turneringsansvarlig: Charlotte Jørgensen