Vi satser på dansk hygge, de gode sportslige oplevelser, og selvfølgelig spiser vi sammen.

Generelt
Der findes to regler i ægteparturneringen.
Regel nr. 1: I ægteparturneringen har hygge og samvær 1. prioritet.
Regel nr. 2: Ægtepargolf spilles i en afslappet atmosfære - også i forhold til partneren. Hvis dette ved særlige lejligheder ikke er tilfældet, så træder regel nr. 1 straks i kraft.

Alle samboende par kan deltage. Begge skal være fuldtidsmedlemmer af Fredericia Golf Club, og begge skal være clearet til stor bane.
Der spilles altid fra 1. tee, med mindre ægteparudvalget har oplyst andet.
Herrerne fra gul tee og damerne fra rød tee.
Ingen turnering i vores ægteparregi er tællende, hverken op eller ned!
Husk derfor at aflevere EDS scorekort for private runder regelmæssigt.
Husk - at selv om hygge og samvær har 1. prioritet, så spilles alle ægteparturneringer altid efter gældende etikette- og golfregler.


Information til ægteparturneringer:
Turneringsprogram og alle løbende relevante oplysninger kan findes på FGC’s hjemmeside.
Oplysninger om den enkelte turnering findes også på GOLFBOX.
Se under Klubturnering (nederste link i kolonnen med tidsbestilling).
Find datoen og klik på dagens ÆP Turnering, og læs nærmere under turneringsbetingelser og praktiske oplysninger.
Proportionerne for dagens turnering findes ved 1 klik på ÆP’s hjemmeside under linket Turneringsprogram.
ÆP resultater – nærmest hul o.s.v. ligeså.


Gennemgående turnering
Der spilles i 2 rækker med 4 præmier i hver af rækkerne A og B.
Det er parrets DGU-handicap, der bestemmer parrets placering i henholdsvis gruppe A og gruppe B.
Ved sæsonstarten placeres alle par i gruppe A eller B afhængig af handicapfordelingen ved den 1. ægteparturnering. Parret forbliver i
denne gruppe resten af sæsonen, uanset om der kommer nye til.
De nye par placeres i A eller B efter handicap.
Der spilles med flydende opdeling. Hver turnering deles i 2 rækker.
Ved ulige antal er der flest i gruppe B. Dette betyder, at nogle par kan risikere at spille i gruppe A den ene spilledag, og gruppe B den næste.
Parrets 4 bedste resultater beregnet efter stablefordpoints er tællende i den gennemgående turnering. Disse overføres til Order of Merits for hver ægteparturnering man deltager i.
Det betyder, at man kan se resultatet af hver ægteparturnering på Golfbox. Når resultatet er overført til Order of Merits, opdateres ranglisten.


Specielt til nye deltagere
Ægteparudvalget ønsker Jer velkommen i klubben, og vi håber, I får nogle hyggelige fredage med ægtepargolf. Kontakt os venligst, hvis I har spørgsmål.
Nedenstående er gode råd, som man bør huske:
For god ordens skyld bør man altid medbringe målebånd.


Tilmelding til turnering
Vi skal altid kende antallet af spillere til dagens turnering senest onsdag kl. 12.00 af hensyn til madbestilling hos Restaurant Spoon. Derfor skal man både bestille tid på golfbox og tilmelde sig dagens turnering på kalenderen gerne samtidig.


Husk altså, at -
- bestille tid på golfbox - hurtigst muligt og gerne 3 uger før
- klikke på Klubturnering i venstre side (nederste link)
- klikke på ægteparturnering i den pågældende måned
- klikke på blå firkant tilmeld dig - og udfyld data
- kontroller om I er med ved at trykke log ud, og tryk på spillere

Tidsbestilling
Altid på Golfbox – på nær afslutningsturneringen. (Nærmere oplysninger herom kommer senere).Tidsbestillingen påbegyndes
kl. 14.00 og der fyldes op til kl. 16.00.Når tiderne mellem 14 og 16 er brugt op, kan der bookes hold kl. 13.52 – 13.45 – 13.37 og kl. 13.30 o.s.v.
”Arbejdsramte” må benytte tiderne 16.07 – 16.15 og senest kl. 16.22 af hensyn til Juniorafdelingen.
Deltagelse i dagens ægteparturnering gælder kun, hvis flightens markører også deltager i dagens turnering.


Scorekort til dagens turnering vil ligge klar på bordet ved siden af touchstanderen.


Vær klar på 1. tee senest 5 min. før starttid, så der er tid til bytning af scorekort mv.
Der spilles ud præcis på starttiden - eller når der er fri bane!


Skulle et par blive forhindret i at spille, SKAL man kontakte den turneringsansvarlige Erling Holdersen uden at slette tid og tilmelding.
OBS – OBS – OBS – OBS – OBS – OBS - OBS:
Ved ulige antal deltagere til dagens turnering, bliver sidste flight udvidet til en 3 bold. Dette bliver planlagt og iværksat af den
turneringsansvarlige, som tager kontakt til de involverede par.

Spisning
Spisning er fortsat obligatorisk som en vigtig del af ægtepargolfen.
Prisen for dagens ret med dessert eller kage og kaffe er 120 kr. pr. person, dog 150 kr. pr. person første gang den 28. april
Drikkevarer udover kaffen er for egen regning.
Det betyder, at når man har tilmeldt sig en turnering har man samtidig bestilt mad til den pågældende spilledag


OBS: Hvis I melder fra efter onsdag kl. 12.00, hæfter I for betaling af mad. I så fald betales via netbank eller direkte til Peter W. Sørensen

Turneringsfee
Turneringsfee til alle turneringer er 60 kr. pr. par.
Derudover betales 100 kr. pr. par første gang man deltager - uanset hvornår det er i løbet af sæsonen.
Der betales for mad samtidig med turneringsfee til ægteparudvalget.
Betales venligst på én gang.
Turneringsfee betales til reg. nr. 0757-3226941869

Ved netbank: Husk medlemsnummer og navn på afsender.
Turneringsfee bruges alene til præmier, og et eventuelt overskud vil altid blive brugt til afslutningsturneringen.


Top 3 nærmest flaget på hul 12
Vi registrerer de 3 bedste nærmest flaget ved 1. turnering og udskifter dem i løbet af sæsonen, hvis resultaterne forbedres.
Ved sæsonens afslutning er der præmier til de 3 bedste spillere.
Der er kun 1 præmie pr. spiller.
1. præmie X cm
2. præmie XX cm
3. præmie XXX cm
Da denne match er individuel, skriver man ud for hul 12
fornavnet på den spiller, der er nærmest flaget på dagen.

Hole-in-one: Særlig præmie ved afslutningen.

Løbende turnering og præmier
Den løbende turnering afvikles i 2 rækker (A og B) med 4 præmier i hver række.
Inge og Jørgen Jensens sølvfad – doneret til FGC i 1993
Det par i de 2 grupper, der opnår flest point i den gennemgående turnering, vinder Inge og Jørgen Jensens vandrepræmie.
Parret vinder retten til at have vandrepræmien i 1 år og får indgraveret navne og årstal.


Der er altid nærmest flaget på alle par-3-huller.
Husk at notere navnet på scorekortet.
Der vil ikke være sedler og målebånd på hullerne.