Vision, Strategi og Værdigrundlag for Fredericia Golf Club

 
Vision:
 
Fredericia Golf Club skal drive en økonomisk forsvarlig golfklub i gode og hyggelige rammer, hvor medlemmerne kan udvikle og nyde deres sportslige og sociale engagement inden for golfsporten.
 
Strategi:
 
FGC og tilhørende faciliteter skal drives og udvikles inden for økonomisk forsvarlige rammer af ansatte samt ved medlemmers frivillige indsats. For alle væsentlige områder i FGC udarbejdes strategier og mål for arbejdet for og i FGC. Strategier og mål skal støtte op om FGC's overordnede vision.
 
Klubbens værdigrundlag:
 
Klik her for at læse klubbens værdigrundlang (Pdf fil)