Vores formål

  • Vi vil skabe et socialt miljø omkring golfen, hvor det skal være sjovt, lærerigt og udfordrende at deltage
  • Vi skal rumme store som små (5-18 år) – nybegyndere såvel som de kommende elitespillere
  • Vi vil opfordre alle interesserede børn og deres forældre til at deltage i de sociale arrangementer for at styrke sammenholdet igennem positive oplevelser 
  • Vi skal sikre, at den enkelte spiller udfordres i forhold til det niveau barnet befinder sig på
  • Vi skal løbende sikre rekruttering af nye medlemmer såvel som fastholdelse af eksisterende spillere
  • Vi vil sammen med eliteudvalget afdække, pleje og udvikle den givne talentmasse.
    Som et led heri vil klubben tilstræbe altid at have et passende antal hold tilmeldt de relevante ungdomsrækker, heriblandt holdturneringen, JDT samt kredsturneringen

Forældresamarbejde
Det er vigtigt for os, at vores juniorer får nogle gode og uforglemmelige oplevelser i forbindelse med golfen. Derfor er forældreopbakningen vigtig for os. Vi ser gerne, at forældrene overværer lidt af træningen en gang imellem og generelt bare kommer forbi til en snak og en kop kaffe.
Vi har stor fokus på at skabe et godt juniormiljø, hvor både store som små føler sig velkomne og kan hygge sig med hinanden - både på og udenfor golfbanen.