Spar Nord Pay & Play banen

Alle er velkomne til at spille på vor lange 9-hullers bane, dog under forudsætning af nedenstående:
1. Der som minimum skal være én person på hvert hold som har prøvet at spille golf før.
2. Alle gæster skal have deres eget udstyr – bag, udstyr, bolde og tees mm.
3. Alle gæster skal betale greenfee inden spil.
4. Greenfee-billet skal bæres synligt på baggen
5. Lejet udstyr afleveres i rum i bagbygningen efter spil.
6. Alle gæster læser og overholder” retningslinier for spil på par-3 banen”.
7. Alle spillere overholder Lokale Regler, Ordensregler samt andre specielle regler for afvikling af spillet.
8. Spil og ophold på FGC´s område foregår på eget ansvar og risiko.

Øvrig information:
1. Greenfee gælder hele dagen.
2. Greenfee-aftaler med andre klubber er ikke gældende for par-3 banen.

Banen er sponsoreret af