Ordensregler 2017

1.tee
Ingen spillere må drive ud på hul 1 før de spillere, der er foran, er over grøften på hul 1.

10. tee - Start fra hul 10
Det er ikke tilladt at slå ud fra 10. tee før kl. 11.00 på hverdage.
Det er íkke tilladt at starte på hul 10, hvis der er spillere synlige på hul 9.
Spillere, der starter deres runde på hul 10, har ingen rettigheder i forhold til de spillere, der spiller 18. huller med start fra 1. tee.
Man skal overalt på de sidste 9 huller ubetinget og uopfordret vinke igennem, hvis man indhentes, og man har ikke krav på selv at blive vinket igennem.
Hvis man efter de første ni huller holder en pause (toiletbesøg undtaget) i klubhuset, fortabes rettighederne til fortrinsret på de sidste ni huller.

11. tee
Det er ikke tilladt at slå ud fra gul/hvid teested på hul 11 uden først at have orienteret sig i for-hold til færdsel på stien på Nordbanevej.

Bolde out of bound
På 18-hullers banen er det ikke tilladt at opsamle bolde out of bounds fra 10., 11., 12. og 16. hul.
På 9-hullers banen er det ikke tilladt at opsamle bolde out of bounds fra 1., 2., og 3. hul.

Skade på anden mands ejendom
Spillere der under spil forvolder skade skal på anden mands ting/ejendom er forpligtet til at gøre den forurettede opmærksom herpå og erstatte evt. skade. FGC har ingen forsikring der dækker dette.