Lokale regler for Fredericia Golf Club

Banemarkeringer:

Hvide markeringer:                             Out of bounds
Gule markeringer:                               Vandhazard
Røde markeringer:                              Parallel vandhazard
Blå markeringer:                                 Areal under reparation
Blå pæle med sort top:                       Areal under reparation med spilleforbud.

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

Alle gule, røde og blå markeringspæle og -plader, afstandsmarkeringer og skilte er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

16. hul – out of bounds grænse:
Den banenære kant af asfaltstien mellem Stenhøjvej og Vester Ringvej langs 16. hul
danner out of bounds grænse.
 
Ved spil af 5. hul er 6. hul out of bounds. Ved spil af alle andre huller er de hvide/grønne pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

Sten i bunkers er ”flytbare forhindringer”. Lempelse efter Regel 24-1.

Alle veje og stier er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.
     
     
STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil - tab af hul; slagspil – to straffeslag.  

Afstandsmåler.
For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkerings-
mærket uforsætteligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander eller nogen af deres
caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne
18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på
greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand
eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som
den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder
skal genplaceres.


”Godkendt af DGU marts 2017”.