Banekontrollen

Det primære formål med Banekontrollen i Fredericia Golf Club er udførelsen af jævnlige banekontroller - især på lørdage og søndage i spidsbelastede perioder.

Banekontrollen er placeret under sekretariatet og er bemyndiget til at kontrollere, at alle spillere på golfbanerne har gyldigt spillebevis. Dette gælder både medlemskort, greenfee-billetter og DGU-kort.

Alle anvisninger fra banekontrollen skal ubetinget efterleves af alle medlemmer i Fredericia Golf Club og af besøgende greenfeegæster.
Overtrædelse af klubbens regler, samt dårlig opførsel skal indberettes til sekretariatet af Fredericia Golf Club. 

Spil uden gyldig greenfee og gyldigt DGU-kort vil blive indberettet til spillerens hjemklub.

Banekontrollens opgave består i – kontrol, påtale og service – således at spillerne oplever en god afvikling af spillet og får en god oplevelse på banen.